Klassen / Kurse

 

 

-> Vorschulklasse, Grundstufe

 

-> Mittelstufe

 

-> Erwachsenenkurs

 

 

-

 

-

 

-

 

 

Termine:

 

Freitags 15:30 - 18:00 Uhr

 

Freitags 15:30 - 18:00 Uhr

 

Freitags 18:15 - 19:45Uhr

 

In den Hamburger Schulferien und an den gesetzlichen Feiertagen findet kein Unterricht statt.

 

-> Kursgebühr und Anmeldung

 

Kursübersicht

 

Klasse / Kurse

 

Vorschulklassen, Grundstufen

 

Zimmer-Nr.

 

 

 

Klassenlehrer

 

 

 

Hilfslehrer

 

 

Byeong-Ali (Vorschulklassen)

Sei-Sak (Vorschulklasse)

Na-Bi (Vorschulklasse)

1. Klasse

2. Klasse

3. Klasse

4. Klasse

 

Mittelstufen

 

01.00.41

01.00.42

01.00.44

01.00.53

01.00.52

01.00.51

01.01.50

 

 

 

Kim, Ji won

Cho,Seon ah

Lee, Eun Jung

Kang,Hannuri

Jung, Ju Hyun

Lee, Lydia Sun Rey

Kim, Heejung

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Klasse

6. Klasse

7. Klasse

8. Klasse

9. Klasse

10. Klasse

Koreanische Klasse für Jugendliche

 

Erwachsenenkurse

 

01.-1.53

01.-1.52

01.03.05

01.03.04

01.-1.53

01.03.03

01.00.52

 

 

 

Chun, HaeLee

Goo, Eun Yong

Choi, Jiwon

Nam, Misun

Cho, Han-Ok

Kang, Minho

Wie, Yeo Kung

 

 

 

 

Erwachsenenkurs 1

Erwachsenenkurs 2

Erwachsenenkurs 3

Erwachsenenkurs 4

Erwachsenenkurs 5

Erwachsenenkurs 6

Erwachsenenkurs 7

01.00.44

01.00.52

01.00.53

01.00.51

01.00.50

01.00.42

01.00.41

Dr. Koh, Maeng-Im

Youn, Jee Young / Stellvertreterin

Dr. Hong, Hae-Jung

Lee, Myoungsion

Oh, Ju Yeun

Yook, Juhee

Dr. Kil, Young Ok / Schulleiterin

 

 

nach oben